Cần tư vấn

VÒNG TRẦM HƯƠNG ĐEO CỔ MIX PHẬT BẢN MỆNH

Vòng Trầm Hương Đốt Trúc Đeo Cổ Mix Phật Bản Mệnh. 

Có 8 vị phật bản mệnh phù hợp với tuổi 12 con giáp

👉Tuổi Tý – Thiên Thủ Thiên Nhãn

-Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt ) là vị Phật Bản Mệnh cho người tuổi Tý 

👉Tuổi Sửu và Dần – Hư Không Tạng Bồ Tát

- Hư Không Tạng Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Sử và Dần, Hư Không Tạng Bồ Tát là Tam thế chư Phật đệ nhất phụ thần, công đức bao la phủ kín hư không, trí tuệ vô biên, lòng kiên trì và sức chịu khổ như kim cương. 

 👉Tuổi Thìn và Tỵ – Phổ Hiền Bồ Tát

- Phổ Hiền Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Thìn và Tỵ,  Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát thường được miêu tả là cưỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho trí huệ, vượt chướng ngại. 

👉 Tuổi Mão – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

- Văn Thù Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mão,

👉Tuổi Ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát

- Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Ngọ

👉Tuổi Dậu – Bất Động Minh Vương

- Bất Động Minh Vương là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Dậu

👉Tuổi Mùi và Thân – Như Lai Đại Nhật

-Như Lai Đại Nhật là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mùi và Thân

👉 Tuổi Tuất và Hợi – Đức Phật A Di Đà

-Đức Phật A Di Đà là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Tuất và Hợi

-20%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh Đức Phật A Di Đà ( tuổi tuất - hợi ) được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399.000 VNĐ
Mua hàng

-20%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh (Tuổi Dậu – Bất Động Minh Vương )được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399.000 VNĐ
Mua hàng

-100%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh ( Tuổi Mùi và Thân – Như Lai Đại Nhật) được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399 VNĐ
Mua hàng

-100%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh (TUỔI NGỌ) được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399 VNĐ
Mua hàng

-100%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh ( TUỔI THÌN - TỴ ) được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399 VNĐ
Mua hàng

-100%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh ( TUỔI TÝ ) được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399 VNĐ
Mua hàng

-100%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh ( TUỔI MÃO ) được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399 VNĐ
Mua hàng

-100%

Vòng Trầm Hương đeo cổ mix phật bản mệnh ( TUỔI SỬU - DẦN ) được gia công bằng tay hình đốt trúc, mặt phật được chạm khắc tinh tế phù hợp với tuổi của mỗi người, trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ  hàng chuẩn chất lượng

499.000 VNĐ
399 VNĐ
Mua hàng
Cần tư vấn

ZALO
FACEBOOK
0905033234