Cần tư vấn

VÒNG TRẦM HƯƠNG MIX PHẬT BẢN MỆNH

Vòng Tay Trầm Hương mix phật bản mệnh có 5 size hạt 8mm - 10mm-12mm-14mm-16mm

8 vị phật bản mệnh

👉Tuổi Tý – Thiên Thủ Thiên Nhãn

-Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt ) là vị Phật Bản Mệnh cho người tuổi Tý 

👉Tuổi Sửu và Dần – Hư Không Tạng Bồ Tát

- Hư Không Tạng Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Sử và Dần, Hư Không Tạng Bồ Tát là Tam thế chư Phật đệ nhất phụ thần, công đức bao la phủ kín hư không, trí tuệ vô biên, lòng kiên trì và sức chịu khổ như kim cương. 

 👉Tuổi Thìn và Tỵ – Phổ Hiền Bồ Tát

- Phổ Hiền Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Thìn và Tỵ,  Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát thường được miêu tả là cưỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho trí huệ, vượt chướng ngại. 

👉 Tuổi Mão – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

- Văn Thù Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mão,

👉Tuổi Ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát

- Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Ngọ

👉Tuổi Dậu – Bất Động Minh Vương

- Bất Động Minh Vương là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Dậu

👉Tuổi Mùi và Thân – Như Lai Đại Nhật

-Như Lai Đại Nhật là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mùi và Thân

👉 Tuổi Tuất và Hợi – Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Tuất và Hợi

Cần tư vấn

ZALO
FACEBOOK
0905033234